Casa De' Montana (Camper Caravans Resort)

ส่วนนี้บริการที่พักในรูปแบบรถบ้านที่แรกในเขาใหญ่ ในตอนนี้เรามีบริการประมาณ 2หลัง เป็นที่พักแบบชิคๆ ที่จะทำให้ผู้ที่มาพักได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาอย่างแท้จริง