top of page
  • รูปภาพนักเขียนTammarind Thai Cuisine

ปลากะพงราดซอสมะขาม 

จานนี้ จะแล่เนื้อปลากะพงออกเป็นชิ้นแล้วนำไปทอดกรอบ แล้วถึงจะนำซอสมะขามราดลงบนปลาอีกที รสชาติกลมกล่อม

 

bottom of page