• Tammarind Thai Cuisine

ปลากะพงราดซอสมะขามจานนี้ จะแล่เนื้อปลากะพงออกเป็นชิ้นแล้วนำไปทอดกรอบ แล้วถึงจะนำซอสมะขามราดลงบนปลาอีกที รสชาติกลมกล่อม