• Tammarind Thai Cuisine

ปลากะพงราดซอสมะขามจานนี้ จะแล่เนื้อปลากะพงออกเป็นชิ้นแล้วนำไปทอดกรอบ แล้วถึงจะนำซอสมะขามราดลงบนปลาอีกที รสชาติกลมกล่อม


Copyright®
044-000572,044000573
Call us Click