• Tammarind Thai Cuisine

ปลากะพงราดซอสมะขาม 

จานนี้ จะแล่เนื้อปลากะพงออกเป็นชิ้นแล้วนำไปทอดกรอบ แล้วถึงจะนำซอสมะขามราดลงบนปลาอีกที รสชาติกลมกล่อม